HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú tæplega 2.000. Um 55% starfar á almennum vinnumarkaði en 45% hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Á skrifstofu KVH er svarað í síma og veitt ráðgjöf er hér segir:

Mánudaga – fimmtudaga 13:00-16:00.

Föstudaga 9:00-12:00.

Fyrir almennar heimsóknir er hægt að bóka ráðgjöf og fjarfundi í síma 595-5140 eða: kvh@bhm.is

Efst á baugi


Hlutverk stjórnenda, ráðstefnustjórn og fyrirtækjaskóli Akademias

Hér að neðan má sjá auglýsingar fyrir næstu viðburði á vegum BHM og fyrirtækjaskóla Akademias sem félagsmönnum býðst að skrá sig í sér að kostnaðarlausu.

Á þessum hlekk má líka sjá yfirlit yfir næstu viðburði sem BHM býður upp á og skrá sig á það sem vekur áhuga.

Smelltu hér til að skrá þig á Hlutverk stjórnenda í breyttu umhverfi.

 

Hlutverk stjórnenda í breyttu umhverfi

 

Að mörgu að er hyggja þegar kemur að hlutverki stjórnenda í fjarvinnuumhverfi. Það er sem dæmi meiri áskorun að halda utan um starfsfólk og stjórna því og verkefnum í fjarvinnu en þegar unnið er á sama stað. Fjarvinna innifelur þá miklu breytingu fyrir stjórnendur að áherslan er á árangur en minna á viðveru eða verklag.

 

Meðal þess sem verður tekið fyrir er:

 • Kostir og áskoranir fjarvinnu
 • Að halda sameiginlegum takti í fjarvinnuumhverfi
 • Að ræða mál, rökræða og gagnrýna
 • Að skapa gagnkvæmt traust og aðhald

 

Þriðjudaginn 22. febrúar kl. 13.00-16:00 á Teams

Leiðbeinandi: Eyþór Eðvarðsson, stjórnendaþjálfari og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun, M.A. í vinnusálfræði.

Námskeiðið verður tekið upp og gert aðgengilegt á Námskeiðasíðu BHM í viku í kjölfarið.

Smelltu hér til að skrá þig á Ráðstefnustjórn og tækifærisræður – ATH. að það eru aðeins örfá sæti laus þegar þessi auglýsing er send.

 

Ráðstefnustjórn og tækifærisræður

miðvikudaginn 23. febrúar kl. 13:00-17:00 í Borgartúni 6

Öflugt námskeið til að auka sjálfstraust þitt í að standa fyrir framan stóran hóp af fólki og halda utan um fundi og ráðstefnur. Þú færð æfingu í grunnatriðum sem efla þig í framkomu; að styrkja líkamstjáningu, auka útgeislun, beita rödd og skerpa á framsögn.

Einnig tæknilega æfingu í hvernig þú ferð á svið – tengir við fundargesti og heldur athygli og hefur áhrif.

 

Athugli er vakin á því að takmarkað pláss er á námskeiðið, skráning er hafin og nokkur sæti enn laus.

Námskeiðið er staðnámskeið og verður haldið í Borgartúni 6 en ekki rafrænt. Það verður ekki tekið upp.

Smelltu hér til að skrá þig á námskeiðið

Smelltu hér til að skoða framboðið af námskeiðum og skrá þig í fyrirtækjaskólann.

 

Við minnum á fyrirtækjaskóla Akademias
– aðgangur er félagsmönnum að kostnaðarlausu

 

BHM hefur samið við fræðslufyrirtækið Akademias um aðgang að rafrænum fyrirtækjaskóla þess fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM.

Það hefur verið stefna BHM út frá fjórðu iðnbyltingunni að auka rafræna fræðslu til félagsmanna og bjóða upp á vandaða rafræna fræðslu.

Innifalið í samningnum er aðgangur að 39 rafrænum námskeiðum sem nú eru á vef Akademias auk annarra námskeiða sem bætast við hjá þeim á árinu.

 

Smelltu hér til að skoða framboðið af námskeiðum og skrá þig í fyrirtækjaskólann.

 

Skrifstofa KVH er tímabundið lokuð fyrir almennar heimsóknir

Þjónusta skrifstofu KVH er með óbreyttu sniði mánudaga til fimmtudaga 9-12 og 13-16 og á föstudögum 9-12. En því miður er skrifstofan tímabundið lokuð fyrir almennum heimsóknum. Þó er hægt að bóka ráðgjöf og fjarfundi í síma 595-5140 og á kvh@bhm.is

Úthlutun úr Vísindasjóði KVH

Gert er ráð fyrir að úthlutað sé úr Vísindasjóði KVH um miðjan febrúar 2022.

 

Vísindasjóður KVH, líkt og vísindasjóðir annarra aðildarfélaga BHM, var stofnaður með kjarasamningunum 1989. Í sjóðinn leggur launagreiðandi fram 1,5% af dagvinnulaunum launþega.

Hverjir eiga rétt á úthlutun ?

Allir fullgildir félagar, sem greitt hefur verið fyrir í sjóðinn á hverju almanaksári, og sem taka laun eftir kjarasamningum KVH við Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg, eiga rétt á styrk. Einnig þeir félagsmenn á almennum vinnumarkaði sem samið hafa við vinnuveitanda sinn um greiðslur í sjóðinn.

Félagsmenn sem starfa hjá ríki eiga ekki lengur rétt á úthlutun úr vísindasjóði. Í kjarasamningum KVH og ríkisins 2008 var framlag vinnuveitanda í vísindasjóð aflagt með þeim hætti að launatafla var hækkuð um 2,0%, vegna breytinga á vísindasjóðsframlagi.

Á almenna vinnumarkaðinum er aðild að vísindasjóði valkvæð eins og áður segir og geta félagsmenn samið í ráðningarsamningi við vinnuveitanda um greiðslur í sjóðinn.

Styrkfjárhæð og úthlutunarmánuður

Styrkfjárhæð er miðuð við innborgun í sjóðinn á almanaksári,  1. janúar – 31. desember. Úthlutað er úr sjóðnum árlega, í febrúar.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um úthlutun úr vísindasjóðnum.

Skattaleg meðferð:

Styrkurinn er forskráður á skattframtal styrkþega og er talinn fram til skatts eins og aðrar tekjur. Gera skal sundurliðaða grein fyrir þeim kostnaði sem framteljandi telur fram á móti styrknum, á sérstöku undirblaði á vefframtali.  Nánari upplýsingar er að finna á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is

Námskeiðið Seigla/streita – vinur í raun verður haldið miðvikudaginn 16. febrúar

Smelltu hér til að skrá þig á fyrirlesturinn

 

Seigla/streita – vinur í raun?

Miðvikudaginn 16. febrúar kl. 13:00-14:00 á Teams

 

Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir, fer yfir hvað streita er, hvernig hún gagnast okkur og hvenær hún hættir að vera gagnleg.

Undið er ofan af ranghugmyndum um streitu og hvaða áhrif hún hefur á seiglu okkar. Með nýrri sýn og meiri skilningi á streitu eykst streituþol.

Kristín segir jafnframt frá seiglu- og streituráðum sínum, sem hún kallar H-in til heilla.

 

Fyrirlesturinn er opinn öllum félagsmönnum aðildarfélaga BHM þeim að kostnaðarlausu, en skráning er nauðsynleg.
Námskeiðið verður tekið upp og gert aðgengilegt á Námskeiðasíðu BHM í viku í kjölfarið. 

Miðvikudaginn 16. febrúar 13:00-14:00 í Ás og á Teams.

Smelltu hér til að skrá þig á fyrirlesturinn

Forsíða

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

 • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
 • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
 • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
 • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

 • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
 • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
 • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
 • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur