HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú um 1.700. Um helmingur þeirra starfar á almennum vinnumarkaði en tæplega helmingur hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Skrifstofa KVH er opin sem hér segir:

Mánudaga – fimmtudaga 9:00-12:00 og 13:00-16:00.

Föstudaga 9:00-12:00.

Efst á baugi


Námskeiðið Uppsagnir og áminningar verður haldið fimmtudaginn 20. maí

Uppsagnir og áminningar, réttindi og skyldur starfsfólks og atvinnurekenda – örfyrirlesturinn sem féll niður miðvikudaginn 12. maí verður haldinn á Zoom fimmtudaginn 20. maí kl. 13:00. Karen Ósk Pétursdóttir, kjara og réttindasérfræðingur BHM, flytur fyrirlesturinn.

 Smellið hér á hlekkinn til þess að skrá ykkur á hann.

 

Örfyrirlestrarnir um einelti, kynferðislega áreitni og fjarvinnu eru nú aðgengilegir á Námskeiðasíðu BHM og á Youtube síðu BHM.

 

Stjórnun á umrótartímum

Fyrirlestur Eyþórs Eðvarðssonar sem haldinn var þriðjudaginn 18. maí 2021 er aðgengilegur á Námskeiðasíðu BHM til og með þriðjudeginum 25. maí.

Smelltu hér til að skrá þig inn á Námskeiðasíðu BHM.

Námskeiðið Réttindi á vinnumarkaði verður haldið vikuna 10.-14. maí og námskeiðið Stjórnun á umrótartímum verður haldið 18. maí.

Réttindi á vinnumarkaði

Örfyrirlestraröð BHM 10.-14. maí kl. 11:00 á Zoom

Örfyrirlestrarnir fjalla um réttindi starfsfólks og skyldur atvinnurekenda á vinnumarkaði og vara í  um 15 mínútur, að þeim loknum verður hægt að bera fram spurningar. Fyrirlestraröðin er opin öllum en er þó sérstaklega hugsuð fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM.

Mánudaginn 10. maí kl. 11:00
Einelti á vinnustað
Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM

Þriðjudaginn 11. maí kl. 11:00
Fjarvinna – niðurstöður könnunar BHM kynntar og
næstu skref rædd
Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM

Miðvikudaginn 12. maí kl. 11:00
Uppsagnir og áminningar, réttindi og skyldur starfsfólks
og atvinnurekenda
Karen Ósk Pétursdóttir, kjara- og
réttindasérfræðingur BHM

Föstudaginn 14. maí kl. 11:00
Kynferðisleg áreitni á vinnustað 
Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM

Smellið hér til að skrá ykkur og fá hlekkina á viðburðina á Zoom.
Fyrirlestrarnir verða teknir upp og hægt að horfa á þá síðar á fræðslusíðu BHM.

 

Einnig viljum við minna á námskeið í stjórnun á umrótartímum.

Þriðjudaginn 18. maí kl. 13:00-14:00

Óvissa er fylgifiskur margra breytinga en það eru stjórnunaraðferðir sem hafa mikil áhrif, eins og að hafa samráð um breytingar og kynna þær vel.

Í fyrirlestrinum verður farið yfir nokkrar þekktar og gagnlegar breytingakenningar og aðferðir sem gott er fyrir stjórnendur að þekkja.

 

Kennari er Eyþór Eðvarðsson, M.A. í vinnusálfræði, stjórnendaþjálfari og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun

 

Vinsamlegast smellið hér til þess að fá nánari lýsingu og skrá ykkur á viðburðinn.
Fyrirlesturinn verður tekinn upp og hægt að horfa á hann síðar á Námskeiðasíðu BHM.

Næstu námskeið á vegum BHM

Meðfylgjandi eru næstu námskeið sem haldin verða á vegum BHM.

Launaviðtalið – þriðjudaginn 4.maí kl. 13:00-15:00 með fjarfundabúnaði á Teams. UPPBÓKAÐ.
Góður undirbúningur og færni í samningatækni er

lykilinn að árangri í launaviðtali. Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig þátttakendur geta undirbúið sig sem best fyrir launaviðtal. Kennari er Geirlaug Jóhannsdóttir, ráðgjafi og meðeigandi hjá Hagvangi. Smelltu hér til að skrá þig og þú getur þá horft á upptöku af námskeiðinu síðar. Athugið að námskeiðið verður ekki aðgengilegt á fræðslusíðu BHM í kjölfarið, en þau sem skrá sig verður gert kleift að horfa á það í viku í kjölfarið.

 

Sáttamiðlun á vinnustöðum – fimmtudaginn 6. maí kl. 9:00-12:00 með fjarfundabúnaði á Teams.. Markmið námskeiðsins er að kynna sáttamiðlun sem aðferð til að leysa ágreining og deilumál, hugmyndafræðina sem býr að baki þessari aðferð og hlutverk sáttamiðlara. Kennari er Lilja Bjarnadóttir, sáttamiðlari og lögfræðingur og eigandi Sáttaleiðarinnar ehf. Smelltu hér til að fá nánari upplýsingar um námskeiðið og til að skrá þig.

Réttindi á vinnumarkaði
Örfyrirlestraröð BHM 10.-14. maí kl. 11:00 á Zoom

Örfyrirlestrarnir fjalla um réttindi starfsfólks og skyldur atvinnurekenda á vinnumarkaði og vara í  um 15 mínútur, að þeim loknum verður hægt að bera fram spurningar. Fyrirlestraröðin er opin öllum en er þó sérstaklega hugsuð fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM.

 

 • Mánudaginn 10. maí kl. 11:00
  Einelti á vinnustað
  Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
 • Þriðjudaginn 11. maí kl. 11:00
  Fjarvinna – niðurstöður könnunar BHM kynntar og næstu skref rædd
  Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM
 • Miðvikudaginn 12. maí kl. 11:00
  Uppsagnir og áminningar, réttindi og skyldur starfsfólks og atvinnurekenda
  Karen Ósk Pétursdóttir, kjara- og réttindasérfræðingur BHM
 • Fimmtudaginn 13. maí kl. 11:00
  Kynferðisleg áreitni á vinnustað 
  Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM

 

Smelltu hér til að fá nánari upplýsingar um fyrirlestraröðina, til að skrá þig og fá hlekkina á Zoom.

Dómurinn hefur fullt fordæmisgildi gagnvart kjarasamningum BHM-félaga við ríkið og Reykjavíkurborg

Að mati BHM hefur nýlegur dómur Félagsdóms í máli Lyfjafræðingafélags Íslands (LFÍ) gegn ríkinu fullt fordæmisgildi gagnvart kjarasamningum aðildarfélaga bandalagsins við ríkið og Reykjavíkurborg. Hins vegar er fordæmisgildið ekki jafn augljóst gagnvart kjarasamningum félaganna við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Málið sem um ræðir varðaði tiltekin ákvæði um orlof í kjarasamningum LFÍ og ríkisins. Í eldri kjarasamningi aðila var ákvæði þess efnis að ef orlof (eða hluti orlofs) væri tekinn eftir að sumarorlofstímabili lyki skyldi það lengjast um fjórðung. Ákvæðinu var breytt við gerð gildandi kjarasamnings aðila sem tók gildi 1. maí 2020. Þar er nú sett það skilyrði fyrir fjórðungs lengingu orlofs að yfirmaður hafi farið skriflega fram á að orlof væri tekið utan sumarorlofstímabils. Þetta þýðir að taki starfsmaður orlof utan sumarorlofstímabils án þess að skrifleg beiðni yfirmanns komi til lengist orlofið ekki.

LFÍ stefndi ríkinu vegna félagsmanna sinna sem fengu ekki fjórðungs lengingu orlofs sem þeir höfðu áunnið sér fyrir 1. maí 2020 en nýttu eftir þann tíma án þess að skrifleg beiðni yfirmanns kæmi til.

Dómur Félagsdóms í málinu var kveðinn upp 25. mars sl. Í stuttu máli leit Félagsdómur svo á að réttur til lengra orlofs hafi sjálfkrafa orðið til þegar starfsmennirnir fullnýttu ekki orlofsrétt sinn á sumarorlofstímabili sem er samkvæmt orlofslögum á hverju ári frá 2. maí til 15. september. Umrætt ákvæði í gildandi kjarasamningi aðila um skriflegt samþykki geti ekki skert þann rétt sem starfsmennirnir höfðu áunnið sér á grundvelli ákvæða í eldri kjarasamningi. Meginreglan í vinnurétti sé sú að breytingar á launum og starfskjörum séu ekki afturvirkar nema um það sé sérstaklega samið. Ekki hafi verið sýnt fram á að aðilar hafi samið um að ákvæðið um skriflega beiðni yfirmanns skyldi gilda afturvirkt.

Í dómsorði segir orðrétt:

Viðurkennt er með dómi Félagsdóms að félagsmenn stefnanda, sem starfa hjá ríkinu, eigi rétt til fjórðungs lengingar orlofs vegna orlofs sem tekið er utan sumarorlofstímabils, að því leyti sem þeir höfðu áunnið sér slíkan rétt fyrir gildistöku nýs kjarasamnings milli aðila 1. maí 2020, jafnvel þótt formskilyrði í nýjum kjarasamningi aðila um skriflega beiðni yfirmanns hafi ekki verið uppfyllt.

Fordæmisgildi dómsins gagnvart öðrum kjarasamningum

Í eldri kjarasamningum aðildarfélaga BHM við ríkið og Reykjavíkurborg voru sömu eða sambærileg ákvæði um fjórðungs lengingu orlofs og áður voru í samningi LFÍ við ríkið. Í gildandi samningum BHM-félaganna við ríkið og Reykjavíkurborg hefur þessum ákvæðum verið breytt á sama hátt og í nýjum samningi LFÍ við ríkið og tóku allar breytingarnar gildi á sama tíma, þ.e. 1. maí 2020. Að mati BHM er því augljóst að niðurstaða Félagsdóms hefur fullt fordæmisgildi gagnvart kjarasamningum aðildarfélaga BHM við bæði ríkið og Reykjavíkurborg. Hins vegar telur BHM að fordæmisgildið sé ekki jafn augljóst gagnvart kjarasamningum félaganna við Samband íslenskra sveitarfélaga enda ákvæðin ekki alveg sambærileg í því tilviki.

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins (KMR) hefur gefið til kynna að dómurinn muni hafa fordæmisgildi gagnvart öllum kjarasamningum stéttarfélaga við ríkið sem innihalda sambærileg ákvæði og samningar LFÍ.

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

 • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
 • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
 • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
 • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

 • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
 • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
 • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
 • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur