HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú um 1.700. Um helmingur þeirra starfar á almennum vinnumarkaði en tæplega helmingur hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Skrifstofa KVH er opin sem hér segir:

Mánudaga – fimmtudaga 9:00-12:00 og 13:00-16:00.

Föstudaga 9:00-12:00.

Efst á baugi


Áherslubreytingar í þjónustu Orlofssjóðs BHM til að sem flestir sjóðfélagar fái notið þeirra fríðinda sem sjóðurinn býður upp á

Vegna kórónuveirufaraldursins hefur stjórn Orlofssjóðsins ákveðið að á árinu 2021 verði engar eignir teknar á leigu erlendis og þá verða aðeins leigðar fimm eignir innanlands. Auknu fé verður ráðstafað í niðurgreiðslur handa sjóðfélögum á hótelgistingu, flugfargjöldum, veiðikortum, útilegukortum og ýmsum gjafabréfum. Eftirspurn eftir slíkum niðurgreiðslum, s.s. hótelmiðum og flugávísunum, hefur jafnan verið mun meiri en eftirspurn eftir orlofshúsunum.

Sjóðurinn á samtals um 50 orlofshús og íbúðir um land allt sem leigðar eru til um 14.500 sjóðfélaga. Að auki hefur sjóðurinn tekið á leigu nokkurn fjölda orlofshúsa og íbúða á sumrin, bæði innanlands og erlendis. Þrátt fyrir þessi umsvif hefur aðeins hluti sjóðfélaga átt þess kost að fá úthlutað orlofshúsi eða íbúð á hverju sumri. Eftirspurn hefur ávallt verið langt umfram framboð.

Útfærslan kynnt í byrjun næsta árs
Með þessari ákvörðun vill stjórnin stuðla betur að því að fjármunir og þjónusta sjóðsins nýtist sem flestum sjóðfélögum. Frekari útfærsla verður kynnt í byrjun næsta árs.

Fylgjumst með því að desemberuppbót skili sér

Í öllum kjarasamningum aðildarfélaga BHM við aðila vinnumarkaðarins er ákvæði um persónuuppbót sem í daglegu tali er einnig kölluð desemberuppbót. Desemberuppbótin er föst krónutala og miðast við fullt starf, en breytist í samræmi við starfshlutfall og starfstíma einstaklings á árinu. Desemberuppbótina skal greiða út 1. desember hjá ríkinu og sveitarfélögunum en 15. desember í síðasta lagi á almennum vinnumarkaði.

Hér að neðan má sjá hver desemberuppbótin er fyrir fullt starf árið 2020 miðað við kjarasamninga við ólíka aðila vinnumarkaðarins:

 • Ríkið: 94.000 kr.
 • Reykjavíkurborg: 103.100 kr.
 • Samband íslenskra sveitarfélaga: 118.750 kr.
 • Samtök atvinnulífsins (almennur vinnumarkaður): 94.000 kr.

Desemberuppbót á að færa inn á launaseðil 1. desember

KVH hvetur félagsmenn sína til þess að skoða launaseðilinn í byrjun desembermánaðar, á honum á að vera liðurinn desemberuppbót eða persónuuppbót ásamt upphæðinni sem greiða skal út. Þá þarf einnig að fylgjast með því að upphæðin skili sér inn á launareikning.

Jafnframt hvetur KVH félagsmenn sína til þess að skoða ávallt launaseðilinn sinn þegar hann berst, því það er aldrei loku fyrir það skotið að mistök hafi orðið við launaútreikning.

Tillaga um breytt aðildargjöld samþykkt á aukaaðalfundi BHM með yfirgnæfandi meirihluta

Aðildargjöldin framvegis blanda af föstu gjaldi á hvern félagsmann og hlutfalli af heildarlaunum

Ragnar H. Hall lögmaður stýrði fundinum.

Ragnar H. Hall lögmaður stýrði fundinum.

Tillaga um breytt aðildargjöld til BHM var samþykkt á aukaaðalfundi bandalagsins sem haldinn var í dag í gegnum fjarfundabúnað. Með samþykktinni verður breyting á útreikningi gjaldanna. Í stað þess að miða eingöngu við fast hlutfall heildarlauna verður gjaldið tvískipt; annars vegar fast gjald á hvern félagsmann (árgjald) og hins vegar hlutfall af heildarlaunum (skattur). Breytingin hefur í för með sér að gjöld flestra aðildarfélaga munu lækka en hjá einhverjum þeirra munu gjöldin standa í stað fyrst um sinn. Samtals er áætlað að aðildargjöld til BHM muni lækka um nálægt 22 milljónum króna á næsta ári. Til að hægt væri að samþykkja breytt aðildargjöld þurfti að breyta lögum bandalagsins og samþykkti fundurinn tillögu þess efnis.

Um 84% samþykktu tillöguna

Samtals tilnefndu aðildarfélög BHM 178 fulltrúa til setu á fundinum og þar af skráði 171 fulltrúi sig inn á fundinn sem, eins og áður segir, var haldinn í fjarfundabúnaði. Af þeim sem skráðu sig inn á fundinn greiddu 164 atkvæði um tillöguna, 137 (83,5%) samþykktu hana, 20 (12,2%) voru á móti og 7 (4,3%) sátu hjá.

Þess má að lokum geta að á þessu ári hefur BHM haldið aðalfund, framhaldsaðalfund og aukaaðalfund. Tveir þessara funda voru haldnir í gegnum fjarfundabúnað.

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

 • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
 • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
 • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
 • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

 • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
 • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
 • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
 • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur