Laus störf og auglýsingar

Engin auglýsingaskylda hvílir á atvinnurekendum á almennum vinnumarkaði um laus störf.  Á opinbera vinnumarkaðinum er þessu öfugt farið:

Hjá ríkinu er meginreglan sú að auglýsa skuli öll laus störf, bæði embætti og önnur störf.  Störf skulu auglýst opinberlega samkvæmt reglum um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996 sem fjármálaráðherra setur.   Fullnægjandi birting auglýsingar getur verið með tvennum hætti.

Annars vegar með því að birta auglýsingu á vefnum starfatorg.is ásamt tilvísun til hennar í yfirlitsauglýsingu sem birt er í dagblaði sem gefið er út á landsvísu. Hins vegar með því að birta auglýsingu í dagblaði sem gefið er út á landsvísu.

Þó þarf ekki að auglýsa: a) störf sem eru til skemmri tíma en 2 mánaða,  b) störf sem eru vegna afleysinga innan við 12 mán., sbr. reglur á grundvelli 7.gr. laga nr 70/1996, eða c) störf sem auglýst hafa verið innan síðustu sex mánaða og í þeirri auglýsingu hafi þess verið getið að umsóknin geti gilt í sex mánuði.  Ekki er skylt að auglýsa starf laust til umsóknar þegar starfi tiltekins starfsmanns er breytt t.d. í tilefni af nýju skipulagi.

Hjá Reykjavíkurborg er það kjarasamningsbundin skylda stofnana og fyrirtækja borgarinnar að auglýsa öll laus störf  til umsóknar á opinberum vettvangi (sjá gr. 9.1). Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafnaði.  Þó er ekki skylt að auglýsa afleysingastörf vegna fæðingarorlofs eða veikinda eða störf þar sem ráðning skal standa 12 mánuði eða skemur, tímavinnustörf, störf nema eða störf unglinga í vinnuskóla.  Ef borgaryfirvöld líta svo á að ráða skuli í stöðu með uppfærslu innan starfsgreinar eða frá hliðstæðum starfsgreinum skal staðan auglýst á þeim vettvangi einum.

Hjá öðrum sveitarfélögum gildir skv. kjarasamningi við Samband íslenskra sveitarfélaga (gr. 11.1.2) að störf skuli að jafnaði auglýst til umsóknar á opinberum vettvangi. Einstök sveitarfélög hafa mörg hver sett sér sérstakar reglur um auglýsingar lausra starfa.

Share This