HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú tæplega 2.000. Um 55% starfar á almennum vinnumarkaði en 45% hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Á skrifstofu KVH er svarað í síma og veitt ráðgjöf er hér segir:

Mánudaga – fimmtudaga 13:00-16:00.

Föstudaga 9:00-12:00.

Fyrir almennar heimsóknir er hægt að bóka ráðgjöf og fjarfundi í síma 595-5140 eða: kvh@bhm.is

Efst á baugi


Vinnutími er ferðatími!

Ágæti félagi

Kjarafélagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga vekur athygli á niðurstöðu nýfallins Hæstaréttardóms varðandi vinnutíma á ferðalögum. Niðurstaða dóms Hæstaréttar er skýr og tekur endanlega af öll tvímæli um það að ferðatími sé vinnutími skv. lögum. Áhrif dómsins á starfsmenn sem þurfa að ferðast mikið vegna vinnu  gætu verið veruleg.

Félagsfólk sem kann að eiga kröfu á hendur laungreiðenda vegna þessa er hvatt til að skoða áhrif þessa dóms á sína stöðu og leita til síns laungreiðanda ef ástæða er til að ætla að það eigi kröfu á hendur honum vegna ferða erlendis. Þá er öllum bent á að huga að áhrifum þess dóms á ferðalög á vegum vinnuveitanda til framtíðar litið.

Ef þörf er á aðstoð eða ráðgjöf vegna þessa máls er ykkur bent á að setja ykkur í þjónustuskrifstofu félagsins í síma 595-5140 eða með tölvupósti á félagið: kvh@kjarafelag.is

Aðalfundur LSR

Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga vekur athygli á aðalfundi Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem haldinn verður þriðjudaginn 7. maí klukkan 15:00 á Hilton Reykjavík Nordica við Suðurlandsbraut 2. Fundurinn verður einnig rafrænn. Skráning og nánari upplýsingar má finna hér.

Aðalfundur Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga verður haldinn 26. mars og hefst kl. 16:15

Aðalfundur Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) verður haldinn þriðjudaginn 26. mars 2023, kl. 16:15 – 17:30, í fundasal á 4 hæð í Borgartúni 6.
Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári
• Reikningar félagsins
• Skýrslur og tillögur nefnda
• Tillögur félagsstjórnar
• Kosning í embætti stjórnar og önnur trúnaðarstörf
• Lagabreytingar
• Ákvörðun félagsgjalda
• Fjárhagsáætlun og fjárfestingastefna félagsins
• Önnur mál

Kosningar: Á þessum aðalfundi skal skv. lögum félagsins kjósa um embætti ritara og meðstjórnenda til tveggja ára auk þriggja varamanna til eins árs. Einnig þarf að kjósa skoðunarmenn reikninga. Eftirtaldir hafa gefið kost á sér með lögmætum fyrirvara til eftirfarandi embætta:

• Til ritara: Sigríður Svavarsdóttir og Hans Benjamínsson
• Til meðstjórnenda: Ingólfur Sveinsson og Hans Benjamínsson

Varamaður: Gunnar Alexander Ólafsson.
Varamaður: Guðmundur Björnsson
Varamaður: Hans Benjamínsson (ef hann verður ekki kosinn í aðalstjórn).

Samstaða á meðal stéttarfélaga háskólamenntaðra

Í dag var birt sameiginleg yfirlýsing frá 21 stéttarfélögum þar sem háskólamenntað starfsfólk er í meirilhluta. Samtals eru félögin með yfir 25.000 félagsmenn. Yfirlýsingin er áminning um hvernig ítrekaðar krónutöluhækkanir í síðustu kjarasamningum hafa leikið þennan hóp og er úrbóta krafist.

Neðangreind stéttarfélög krefjast leiðréttingar á launum háskólamenntaðra og að þeim verði tryggð kaupmáttaraukning ráðstöfunartekna í komandi kjaraviðræðum. Háskólamenntaðir hafa setið eftir í kjarasamningum síðustu ára vegna ítrekaðra krónutöluhækkana með tilheyrandi samþjöppun launa á vinnumarkaði. Samþjöppun tekna á Íslandi er ein sú mesta í Evrópu.
Ljóst er að það stefnir í mikinn skort á sérhæfðu starfsfólki til að mæta þörfum atvinnulífsins. Hlutfall ungs fólks á Íslandi sem hefur lokið háskólanámi er langt undir meðaltali OECD-ríkja. Við því verður að bregðast. Sé ekki gripið til aðgerða mun ávinningur af háskólamenntun minnka enn frekar. Þá er líklegt að háskólamenntaðir sæki meira í störf í löndum þar sem eftirspurn er eftir færni þeirra og lífskjör háskólamenntaðra eru betri en á Íslandi.

Dýralæknafélag Íslands
Félag geislafræðinga
Félag háskólakennara
Félag háskólakennara á Akureyri
Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
Félag íslenskra hljómlistamanna
Félag íslenskra náttúrufræðinga
Félag lífeindafræðinga
Félag prófessora við ríkisháskóla
Félag sjúkraþjálfara
Félagsráðgjafafélag Íslands
Iðjuþjálfafélag Íslands
Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Ljósmæðrafélag Íslands
Læknafélag Íslands
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Sálfræðingafélag Íslands
Stéttarfélag lögfræðinga
Stéttarfélag tölvunarfræðinga
Verkfræðingafélag Íslands
Viska
Þroskaþjálfafélag Íslands

Forsíða

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

  • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
  • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
  • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

  • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
  • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
  • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
  • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur