Bandalag háskólamanna gengst nú í annað sinn fyrir rafrænni kjarakönnun sem ætlað er að gefa yfirgripsmikla mynd af kjaramálum félagsmanna.

Í aðdraganda kjaraviðræðna hefur notagildi fyrstu kjarakönnunar sannað sig svo um munar, enda vakti góð þátttaka í henni verðskuldaða athygli. Félagsmenn KVH eru eindregið hvattir til að taka þátt í þessari árlegu könnun og leggja þannig sitt af mörkum til að markmið hennar nái fram að ganga.  Kjarahluti könnunarinnar er nú bæði styttri og einfaldari en í fyrra. Nú leitar BHM einnig til sinna félaga um álit á ýmsu sem snerta starf, stefnu og þjónustu BHM.

 Markmið þessarar árlegu könnunar BHM eru að:

•  veita yfirsýn yfir launakjör háskólamenntaðra og fylgjast með þróun launa þeirra, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði,

•  leggja grunn að gagnvirkri upplýsingaveitu fyrir félagsmenn um launakjör og launasamanburð

•  veita aðildarfélögunum mikilvægar upplýsingar til að byggja á við gerð samninga um kaup og kjör.

Þátttaka í kjarakönnun er mikilvægt framlag félagsmanna og eftir því sem gagnasöfnun vindur fram aukast möguleikar BHM og aðildarfélaga til þjónustu við félagsmenn.  Beiðni um þátttöku mun berast félagsmönnum í tölvupósti í þessari viku, en það er rannsóknarfyrirtækið Maskína sem sér um framkvæmd könnunarinnar. Rétt er að ítreka að farið verður með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar. Gott er að hafa skattframtal auk launaseðla fyrir desember 2013 og febrúar 2014 við höndina þegar könnuninni er svarað. Ef spurningar vakna varðandi könnunina má hafa samband í gegnum netfangið bhm@bhm.is.

Share This