HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú um 1.700. Um helmingur þeirra starfar á almennum vinnumarkaði en tæplega helmingur hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Skrifstofa KVH er opin sem hér segir:

Mánudaga – fimmtudaga 9:00-12:00 og 13:00-16:00.

Föstudaga 9:00-12:00.

Efst á baugi


Námskeið fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM sem langar að hefja eigin rekstur og úrræði fyrir atvinnulausa sem langar að stofna fyrirtæki

Stofnun fyrirtækis og frumkvöðlastarfsemi


Haukur Guðjónsson frumkvöðlaþjálfi býr yfir tveggja áratuga reynslu af frumkvöðlastarfi og hefur sjálfur stofnað sjö fyrirtæki í tveimur heimsálfum og þremur löndum. Nú sérhæfir hann sig í því að veita frumkvöðlum þá leiðsögn og stuðning sem þeir þurfa til að ná árangri í fyrirtækjarekstri.

Bandalag háskólamanna hefur fengið Hauk til þess að koma og vera með námskeið fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM í streymi á streymissíðu BHM þriðjudaginn 15. desember kl. 13:30. Haukur mun flytja fyrirlesturinn og svara spurningum sem áhorfendur geta sent inn í spjallinu á sömu síðu og streymið er á.

Á námskeiðinu verður farið yfir eftirfarandi atriði:

 • Hvað er frumkvöðull?
 • Mismunandi gerðir fyrirtækja
 • Viðskiptahugmyndir
 • Félagaform
 • Stofnun ehf.
 • Góð ráð og algeng mistök

Fyrirlesturinn verður aðgengilegur á síðunni Fræðsla fyrir félagsmenn á vef BHM í tvær vikur í kjölfarið. Á næstunni stefnir BHM einnig á að bjóða upp á námskeið í bókhaldi fyrir frumkvöðla og einyrkja, námskeiðið verður auglýst síðar.

 

Úrræði fyrir atvinnulausa sem langar að stofna fyrirtæki

Bandalag háskólamanna vill vekja athygli atvinnulausra félagsmanna aðildarfélaga BHM á úrræði Vinnumálastofnunar sem nefnist Frumkvæði og hefur verið unnið í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Um úrræðið af vef Vinnumálastofnunar:

,,Megintilgangur verkefnisins er að styðja fólk í atvinnuleit við að búa sér til eigin störf.  Í úrræðinu eiga atvinnuleitendur kost á fræðslu og leiðsögn til að kanna möguleika og tækifæri á að búa til eigið starf. Þátttakendur kanna þörf fyrir væntanlega þjónustu eða vörur sínar á markaði og gera viðskiptaáætlun um viðkomandi verkefni til að meta hvort verkefnið er raunhæft og hvað þurfi til svo að unnt sé að búa til starf.”

Nánari upplýsingar um úrræðið og forsendur fyrir þátttöku í því er að finna hér á vef Vinnumálastofnunar. Athygli er vakin á því að nú stendur yfir endurskoðun á Frumkvæði og því ekki hægt að sækja um það fyrr en í janúar 2021.

Tilkynning frá Kjara- og mannauðssýslu ríkisins 30.11.2020 varðandi yfirvinnu

Tvískipt yfirvinna tekur gildi 1. janúar 2021 hjá öllum stéttarfélögum sem sömdu þar um. Frá sama tíma mun eftirfarandi ákvæði gilda um yfirvinnu 1 og 2:

Yfirvinna er greidd með tímakaupi, sem skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. Tímakaup yfirvinnu 1 er 0,9385% af mánaðarlaunum en tímakaup yfirvinnu 2 er 1,0385% af mánaðarlaunum.

Greiðsla fyrir yfirvinnu skal vera með eftirtöldum hætti:

Yfirvinna 1Kl. 08.00 – 17.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2Kl. 17.00 – 08.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2Kl. 00.00 – 24.00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga.

Tímakaup yfirvinnu 2 greiðist jafnframt fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku (173,33 stundir miðað við meðalmánuð).

Þá hefur sömuleiðis verið ákveðið að föst yfirvinna sem er merkt sem slík í launakerfinu verði greidd sem yfirvinna 2 (1,0385%).

Áherslubreytingar í þjónustu Orlofssjóðs BHM til að sem flestir sjóðfélagar fái notið þeirra fríðinda sem sjóðurinn býður upp á

Vegna kórónuveirufaraldursins hefur stjórn Orlofssjóðsins ákveðið að á árinu 2021 verði engar eignir teknar á leigu erlendis og þá verða aðeins leigðar fimm eignir innanlands. Auknu fé verður ráðstafað í niðurgreiðslur handa sjóðfélögum á hótelgistingu, flugfargjöldum, veiðikortum, útilegukortum og ýmsum gjafabréfum. Eftirspurn eftir slíkum niðurgreiðslum, s.s. hótelmiðum og flugávísunum, hefur jafnan verið mun meiri en eftirspurn eftir orlofshúsunum.

Sjóðurinn á samtals um 50 orlofshús og íbúðir um land allt sem leigðar eru til um 14.500 sjóðfélaga. Að auki hefur sjóðurinn tekið á leigu nokkurn fjölda orlofshúsa og íbúða á sumrin, bæði innanlands og erlendis. Þrátt fyrir þessi umsvif hefur aðeins hluti sjóðfélaga átt þess kost að fá úthlutað orlofshúsi eða íbúð á hverju sumri. Eftirspurn hefur ávallt verið langt umfram framboð.

Útfærslan kynnt í byrjun næsta árs
Með þessari ákvörðun vill stjórnin stuðla betur að því að fjármunir og þjónusta sjóðsins nýtist sem flestum sjóðfélögum. Frekari útfærsla verður kynnt í byrjun næsta árs.

Fylgjumst með því að desemberuppbót skili sér

Í öllum kjarasamningum aðildarfélaga BHM við aðila vinnumarkaðarins er ákvæði um persónuuppbót sem í daglegu tali er einnig kölluð desemberuppbót. Desemberuppbótin er föst krónutala og miðast við fullt starf, en breytist í samræmi við starfshlutfall og starfstíma einstaklings á árinu. Desemberuppbótina skal greiða út 1. desember hjá ríkinu og sveitarfélögunum en 15. desember í síðasta lagi á almennum vinnumarkaði.

Hér að neðan má sjá hver desemberuppbótin er fyrir fullt starf árið 2020 miðað við kjarasamninga við ólíka aðila vinnumarkaðarins:

 • Ríkið: 94.000 kr.
 • Reykjavíkurborg: 103.100 kr.
 • Samband íslenskra sveitarfélaga: 118.750 kr.
 • Samtök atvinnulífsins (almennur vinnumarkaður): 94.000 kr.

Desemberuppbót á að færa inn á launaseðil 1. desember

KVH hvetur félagsmenn sína til þess að skoða launaseðilinn í byrjun desembermánaðar, á honum á að vera liðurinn desemberuppbót eða persónuuppbót ásamt upphæðinni sem greiða skal út. Þá þarf einnig að fylgjast með því að upphæðin skili sér inn á launareikning.

Jafnframt hvetur KVH félagsmenn sína til þess að skoða ávallt launaseðilinn sinn þegar hann berst, því það er aldrei loku fyrir það skotið að mistök hafi orðið við launaútreikning.

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

 • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
 • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
 • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
 • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

 • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
 • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
 • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
 • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur