HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú rúmlega 1.500. Um helmingur þeirra starfar á almennum vinnumarkaði en tæplega helmingur hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Efst á baugi


Launaþróun og kaupmáttur

Kaupmáttur launa féll mikið í kjölfar hrunsins. Mældur út frá launavístölu er hann nú svipaður og hann var í lok árs 2005. Kaupmátturinn var hæstur um mitt ár 2007 en féll svo um u.þ.b. 16% fram til vorsins 2010. Síðan hefur kaupmáttaraukning verið jöfn og stígandi með rúmlega 2% hraða, sem er eilítið minni aukning og varð á árunum eftir 2002.

Sé litið á þróun síðustu tveggja ára sést greinilega að töluverðar launahækkanir á þessu tímabili hafa ekki náð að auka kaupmáttinn að neinu marki. Þannig hækkuðu laun um 19,5% frá upphafi ársins 2011 fram til júní 2013, en kaupmáttur einungis um 5%.  (Heimild: Hagstofa Íslands og Hagsjá LÍ)

Atvinnuleitendum fækkar

Samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar nam atvinnuleysi  í júní síðast liðnum  3,9% á landinu öllu og hefur það ekki verið minna síðan fyrir hrun eða í árslok 2008.   Atvinnuleysi meðal karla var 3,3%, en 4,6% meðal kvenna.  Á höfuðborgarsvæðinu reyndist atvinnuleysi karla vera 3,9%, en kvenna 5,2%.

Þegar horft er til menntunar  þá er um fimmtungur atvinnuleitenda eða 21% með háskólanám eða sérskólanám á háskólastigi.  Ekki liggja fyrir tölur um fjölda viðskiptafræðinga og hagfræðinga sem eru atvinnulausir, enda dreifast þeir á nokkur stéttarfélög, auk þess sem einhver hluti þeirra er utan félaga.  Hins vegar greiddu 12 atvinnuleitendur félagsgjöld til KVH í júní s.l. og er það rétt rúmlega  1 % af greiðandi félagsmönnum.

Vísitala launa 2012

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands hækkuðu laun á íslenskum vinnumarkaði um 7,4% milli áranna 2011 og 2012, miðað við ársmeðaltal  vísitölu launa.  Þá hækkuðu laun á almennum vinnumarkaði um 7,8% að meðaltali, en laun opinberra starfsmanna um 6,6%.

Í kjarasamningum aðila vinnumarkaðarins frá árinu 2011 var kveðið á um hækkun launa um 3,5% á fyrsta ársfjórðungi 2012.  Í sömu samningum var kveðið á um 50.000 króna eingreiðslu sem kom til hækkunar á vísitölu launa á öðrum ársfjórðungi 2011.  Áhrif vegna eingreiðslu, orlofs- og desemberuppbótar gætir í vísitölu launa árið 2012.

Vísitala launa endurspeglar þróun reglulegra launa og er gefin út ársfjórðungslega.  Þetta og fleira má lesa um í Hagtíðindum, Hagstofu Íslands, nánar tiltekið undir Laun, tekjur og vinnumarkaður.

Félagsmenn KVH og sjóðir BHM

Fróðlegt er að skoða fjölda umsókna félagsmanna KVH í hina ýmsu sjóði BHM á árinu 2012 og styrkveitingar til þeirra.  Dæmi:   Alls komu 676 umsóknir frá KVH-félögum í Styrktarsjóð BHM og var úthlutað vegna þeirra rúmlega 21,3  mkr eða um 7,6% af heildarúthlutun sjóðsins.   Þá sóttu 185 félagar í KVH í Sjúkrasjóð BHM og fengu úthlutað um 6,2 mkr sem var um 10,5% af heildarúthlutun sjóðsins.  Alls 100 félagar í KVH sóttu um í Starfsmenntunarsjóð BHM og var úthlutað um 7,5 mkr til þeirra eða um 7,3% af heilarúthlutun sjóðsins.  Níu félagsmenn sóttu um styrki til Starfsþróunarseturs BHM og fengu úthlutað samtals 1,9 mkr (og var það vegna umsókna frá 2011).  Þá sóttu alls 282 félagsmenn um ýmsa orlofskosti, einkum orlofshús en 243 af þeim hópi  fengu úthlutað orlofshúsi.

Síða 57 af 60« Fyrsta...102030...5556575859...Síðasta »

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

  • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
  • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
  • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
  • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.
Sækja um

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

  • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
  • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
  • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
  • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur
Sækja um