HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

HVER GÆTIR ÞINNA HAGSMUNA?

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls eru greiðandi félagsmenn nú rúmlega 1.500. Um helmingur þeirra starfar á almennum vinnumarkaði en tæplega helmingur hjá hinu opinbera.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Efst á baugi


Framkvæmdastjóri KVH

Guðfinnur Þór Newman hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga frá 1. sept. n.k. Hallur Páll Jónsson, sem verið hefur framkvæmdastjóri KVH frá ársbyrjun 2013, lætur nú af störfum vegna aldurs en hann mun vinna að ýmsum sérverkefnum fyrir félagið til næstu áramóta.

Guðfinnur er viðskiptafræðingur að mennt frá Háskóla Íslands, með áherslu á fjármál og endurskoðun. Þá hefur hann einnig lokið prófi í verðbréfamiðlun frá Háskólanum í Reykjavík. Síðastliðið ár hefur hann starfað sjálfstætt sem ráðgjafi en þar áður starfaði hann í tæp 2 ár hjá Samorku. Hann starfaði í tæp 10 ár hjá Reykjavíkurborg, á skrifstofu borgarhagfræðings og sem deildarstjóri tölfræði og greiningar. Einnig starfaði Guðfinnur hjá Sambandi ísl. sveitarfélaga í 5 ár á lögfræði- og kjarasviði sambandsins.

Guðfinnur hefur mjög mikla reynslu í kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmálum en hann hefur komið að gerð kjarasamninga frá síðustu aldamótum. Einnig hefur hann mikla þekkingu á launatölfræði sem og líkanasmíði. Síðast liðin tvö ár hefur Guðfinnur verið stjórnarmaður í  KVH og Bandalagi háskólamanna.

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga er þriðja stærsta stéttarfélagið innan Bandalags háskólamanna. Félagsmenn KVH starfa á öllum vinnumarkaðinum og í flestum atvinnugreinum.

Mótframlag í lífeyrissjóði hækkar

Í samræmi við ákvæði kjarasamnings KVH og Samtaka atvinnulífsins hækkar mótframlag atvinnurekanda á almennum vinnumarkaði frá 1.júlí um 1,5% og verður 11,5%.  Þar með er það orðið hið sama og gildir hjá opinberum vinnuveitendum. Launamaður greiðir áfram 4% iðgjald til lífeyrissjóðs, þannig að samtals nemur skylduiðgjaldið 15,5%.

Athygli er vakin á því að um skiptingu gjaldsins í samtryggingasjóð og séreignasjóð fer samkvæmt lögum um lífeyrissjóði og eftir atvikum samþykktum hlutaðeigandi lífeyrissjóða.

Reykjavíkurborg dæmd vegna ólögmætrar áminningar

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þ. 5.júní s.l. Reykjavíkurborg til að greiða fjármálastjóra Ráðhúss Reykjavíkur miskabætur, samhliða því að felld var úr gildi skrifleg áminning sem Reykjavíkurborg hafði veitt fjármálastjóranum í starfi. Málið (E-3132/2017) er athyglisvert fyrir margra hluta sakir, ekki hvað síst vegna ámælisverðra stjórnunarhátta og framgöngu skrifstofustjóra borgarstjóra og borgarritara.

Kveður dómari fast að orði í dómsniðurstöðu, en þar segir m.a.: „Um þá skilyrðislausu hlýðni sem skrifstofustjórinn virðist ætla af stefnanda verður sagt það eitt að þrátt fyrir stjórnunarrétt annars og hlýðniskyldu hins eru undirmenn ekki dýr í hringleikahúsi yfirmanna sinna. Að mati dómsins er þessi  framkoma skrifstofustjórans í það minnsta óvirðing, ef ekki lítilsvirðing við samstarfsmann, sem er auk þess kynslóð eldri en hún og ætti, þó ekki nema vegna starfsreynslu sinnar, tilkall til örlítillar virðingar.“

Upphaf málsins má rekja til ágúst 2016, en áminning sem skrifstofustjóri Ráðhúss veitti undirmanni sínum, fjármálastjóra Ráðhúss var í fimm liðum: Fjármálastjórinn var áminntur í júní 2017 fyrir brot á hlýðniskyldu, óvandvirkni í starfi, ófullnægjandi árangur í starfi, ósamræmanlega framkomu og óhlýðni við löglegt boð yfirmanns.  Í stuttu máli hafnaði dómari öllum þessum ávirðingum og dæmdi þær og áminninguna ólögmætar.  Þá taldi dómarinn að áminningin hefði verið til þess fallin að skaða æru stefnanda og voru honum dæmdar miskabætur, auk málskostnaðar.

Fjármálastjórinn hefur meira en 35 ára reynslu af störfum tengdum fjármálum og hefur þar af verið fjármálastjóri Ráðhúss í rúm 10 ár. Skrifstofustjóri borgarstjóra og borgarritara hefur gegnt því starfi í rúm fimm ár.  Skrifstofan heyrir undir borgarritara, sem heyrir beint undir borgarstjóra.   Báðum þeim síðarnefndu var kunnugt um málið og hefðu getað leitað annarrar niðurstöðu en þeirrar að láta reyna á málið fyrir dómstólum, eins og lögmaður stefnanda hafði hvatt til.  Ljóst var frá upphafi að málatilbúnaður skrifstofustjórans var rangur og óréttmætur, og gat ekki leitt til áminningar.  Ein afleiðing málsins er sú að borgarsjóður hefur orðið að greiða umtalsverða fjármuni vegna ámælisverðra stjórnunarhátta í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Dóminn má nálgast hér.

Síða 10 af 60« Fyrsta...89101112...203040...Síðasta »

Félagsaðild

Í boði er meðal annars:

  • Fæðingarstyrkir og sjúkradagpeningar
  • Starfs- og endurmenntunarstyrkir
  • Sumarbústaðir og orlofshúsnæði, innanlands og erlendis
  • Styrkir til gleraugnakaupa og heilsuræktarstyrkur m.m.
Sækja um

Námsmannaaðild

Námsmenn í viðskiptafræði eða hagfræði á háskólastigi, sem lokið hafa a.m.k. 60 einingum (ECTS) geta sótt um námsmannaaðild að KVH (NKVH). Slík aðild felur m.a. í sér:

  • Aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum félagsins er snerta störf og kjör á vinnumarkaði
  • Aðstoð við gerð ráðningarsamninga
  • Aðgang að námskeiðum/málstofum KVH á ári hverju. Efni námskeiðanna eru fjölbreytt og höfða til námsmanna
  • Gjöf frá KVH þegar að námi lýkur
Sækja um